12/16/2019 - دوشنبه 25 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
معاونت فنی و توسعه
بهروز رضایی
معاون فنی و توسعه

لازمه فعالیت بی وقفه و مستمر تمامی حوزه‌های سازمان از جمله حوزه عملیاتی آن، پشتیبانی فنی و بروز نگهداشتن ایستگاهها، ساختمانها، خودروها، ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده سازمان می‌باشد که در این راستا معاونت فنی و توسعه با بكارگیری نیروی انسانی متخصص این مسئولیت را بعهده گرفته است.

در بخش ابنیه: توسعه و ساخت و ساز كلیه ایستگاه‌ها، بناهای آموزشی، ورزشی، اداری، بررسی و مقاوم سازی، ‌نگهداری و تعمیر تاسیسات مربوطه و در بخش خودروها و تجهیزات عملیاتی: بروزرسانی براساس استانداردهای جهانی، نگهداری، تعمیرات و سرویس كلیه خودروها، ماشین آلات و تجهیزات ویژه آتش‌نشانی، امداد و نجات از وظایف این معاونت می‌باشد.

 

دفتر معاونت فنی و عمرانی: 44652686

 

 این معاونت به سه بخش اصلی تقسیم می شود:

http://125.tehran.ir/portals/0/Image/modiran/behzadpoor.jpg
رسول بهزادپور
مدیر بخش فنی و عمرانی

1- مدیریت فنی و عمرانی:

این بخش مسئولیت كلیه ساخت و سازها، تعمیر و نگهداری ابنیه سازمان را بعهده داشته و به سه بخش زیر تقسیم می‌شود: 

بخش تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات: تعمیر، نگهداری، ساخت، بازسازی ساختمانها و تاسیسات سازمان بعهده این بخش می‌باشد.
 
بخش دفتر فنی: تهیه و تنظیم افقهای توسعه سازمان از نظر توسعه ایستگاهها و فضاهای آموزشی واداری و تهیه طرحهای مورد نیاز.
 
بخش نظارت: كنترل، بررسی و نظارت بر كلیه فعالیتهای ساختمانی، تاسیساتی و توسعه‌ای سازمان.


خسرو روغنی
مدیر فنی، خودرویی و تجهیزات
2- مدیریت فنی، خودروئی و تجهیزات
 
این بخش مسئولیت راهبری و به روز آوری كلیه امكانات فنی، تجهیزاتی، ماشین آلات و خودروهای سازمان كه به هر نحو در انجام وظایف عملیاتی دخیل میباشد را عهده دار است.
توسعه كمی و كیفی ناوگان خودروئی، ماشین آلات، ‌لوازم و تجهیزات فنی ونیز نگهداری و سرویس و تعمیرات آنها از وظایف این امور میباشد كه به دو بخش زیر تقسیم می‌شود:
 
بخش نگهداری و تعمیرات: این بخش امور مربوط به نگهداری و تعمیرات خودروها، ماشین آلات و تجهیزات و لوازم فنی را بعهده دارد.
 
بخش كنترل كیفی و هدایت فنی: این بخش تهیه و تنظیم افقهای توسعه تجهیزات و خودروهای سازمان و همچنین پیگیری و بررسی كمی و كیفی موارد مورد نیاز سازمان و نظارت بر امور تهیه، خرید و ساخت آنها را بعهده دارد.

3- مدیریت املاک و مستغلات:

اقدامات و فعالیتهای این مدیریت به شرح ذیل می باشد:
پیگیری و در اختیار گرفتن زمینهای مورد نیاز برای احداث ایستگاهها از مناطق مختلف شهرداری.
سامان بخشیدن به کلیه اماکن و ابنیه در اختیار سازمان.
پیگیری و رفع معارض و اخذ اسناد مربوطه در کمیسیون توافقات سازمان املاک و مستغلات.
انعقاد قرارداد ایستگاههایی که مالکیت اوقافی دارند.

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد