12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
بازرسی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران
  • اهداف:
    عینیت بخشیدن به اهداف سازمان مندرج در اساسنامه با مشارکت در شفاف سازی روش های انجام ماموریتهای سازمان در راستای کاهش آسیب های وارده به شهر و شهروندان در اثر حوادث مترقبه و غیر مترقبه و انسان ساخت در سطح شهر تهران بزرگ در چارچوب موازین قانونی و حفظ ارزشهای اسلامی.
    آسیب شناسی، سلامت و ارتقاء در كلیه ساختار سازمانی(زمینه های مالی اداری، برنامه ریزی، خدماتی، فنی عمرانی، شهر سازی و معماری و فرهنگی) به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح ضوابط، مقررات.
  • ارزیابی عملكرد مدیران و کارکنان سازمان آتش نشانی جهت بهبود مستمر روشها در ایفاء وظایف و ماموریتهای محوله.

ماموریتها:
1. نظارت و پیگیری در كلیه واحدهای مختلف سازمان آتش نشانی از طریق بازرسی مستمر دوره ای و فوق العاده، به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح ضوابط و مقررات.
2. انجام تحقیقات و بازرسی به منظور آسیب شناسی کشف نارسائیها و رسیدگی به موارد خلاف ضوابط و مقررات.
3. راهنمایی و ارشاد كاركنان با استفاده از روشهای مطلوب و اصولی، به منظور جلوگیری از تخلفات و بهبود عملكرد و ارتقاء بازدهی مجموعه سازمان آتش نشانی از طریق صدور دستورالعمل و بخشنامه و...
4.كنترل مستمر از كمیت و كیفیت نحوه خدمتی كاركنان در راستای شایسته گزینی و به منظور شناسایی افراد ساعی و متعهد از افراد خاطی و سهل انگار در جهت رفع تبعیض، افزایش كارآیی و بهره وری پرسنل سازمان آتش نشانی.
5. انجام بازرسی های ادواری و مستمر در زمینه فعالیتهای مختلف سازمان آتش نشانی به منظورحصول اطمینان از حسن اجرای امور.
6. بررسی و ارزیابی علمی عملكرد مدیران و كاركنان سازمان آتش نشانی به منظور شناسایی افراد متعهد، متخصص و كارآمد و ایجاد زمینه ارتقاء ایشان.
7. در خصوص تخلفات کارکنان حوزه های مختلف سازمان آتش نشانی در ارتباط با وظایف محوله و متعاقباً تهیه و ارسال گزارشات با رعایت سلسله مراتب.
8. نظارت بر نحوه اطلاع رسانی بموقع ضوابط و مقررات ملاک عمل به شهروندان با هدف تکریم ارباب رجوع.
9. دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی و ارائه پیشنهادات لازم و عندالزوم پاسخگویی به متقاضیان.

دفتر بازرسی: 64323161

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد