12/16/2019 - دوشنبه 25 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
رشته حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث

هدف اصلی دوره كارشناسی ناپیوسته "حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث" عبارت از ارتقاء دانش و مهارت نیروهای شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سایر دستگاههایی كه به نحوی هدف كلی ایمنی در برابر حوادث را دنبال می نمایند و همچنین آماده سازی نیروها بعنوان كارشناس پیشگیری و ایمنی در برابر حوادث می باشد.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با هدف حفاظت از جان و مال شهروندان در برابر حریق و حوادث و ارائه خدمات ایمنی برای جلوگیری از خسارت و كاهش میزان آن، همواره درصدد بوده است كه از طریق آموزش های عمومی(بر حسب مورد) و توصیه های ایمنی شهروندان را به رعایت نكات ایمنی ترغیب نموده و نسبت به بازدید و صدور مجوز بهره برداری از ساختمان ها و تصرف ها اقدام نماید لكن رشد و توسعه شهرها و افزایش بسته زیاد تصرفهای مختلف توجه بیشتر شهروندان و صاحبان حرف و مشاغل و... نسبت به امور ایمنی ضرورت بیشتری دارد لذا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی باتوجه به اصول و اهداف خود بر ارتقاء دانش كاركنان و همچنین تامین و تربیت كارشناسان پیشگیری و ایمنی در برابر حوادث تاكید داشته و این مهم را از طریق برگزاری دوره های كارشناسی ناپیوسته علمی – كاربردی لازم می داند.


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد