12/16/2019 - دوشنبه 25 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
رشته مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث

با توجه به اینكه مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث تا به امروز از رهگذر تجربی و سنتی اعمال گردیده، لكن رشد و توسعه شهرها، تراكم جمعیت به علت مهاجرپذیری از یك سو و از سویی دیگر ورود و ظهور پدیده های حاصل فناوری با خطرات احتمالی مربوط، شهروندان را تهدید می نماید، تامین و تربیت مدیران میانی آشنا با مدیریت آتش نشانی جهت ایجاد هماهنگی های لازم و فرماندهی عملیات امداد و نجات با معیارهای داخلی و بین المللی ضرورت بیشتری پیدا می كند. لذا این گرایش تحصیلی باتوجه به اصول و اهداف مترتب بر سازمان ها و واحدهای آتش نشانی كه در واقع حفظ جان و مال شهروندان و كاهش میزان خسارتها می باشد ضرورت و اهمیت خاص دارد.
هدف اصلی دوره كارشناسی با گرایش مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث، ارتقاء دانش و مهارت نیروهای شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین واحدهای امدادرسانی و نجات در امر فرماندهی عملیات در مواقع بروز حریق، سوانح و وضعیت بحرانی است.
آموزش های علمی-كاربردی موثرترین راه برای انطباق دانش و مهارت علمی كاركنان با فناوری روز خواهد بود.


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد