12/16/2019 - دوشنبه 25 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ایستگاه 17-شهید حسین ابراهیمی(دلاوران)
رییس ایستگاه: حمیدرضا خلج آبادی
آدرس: میدان رسالت- هنگام


تلفن:  77449084-77449998

 
آمار خودروهای ایستگاه:
 
بنز آتگو دوکابین- بنز آتگو تک کابین- نیسان لوله کشی- موتور سیکلت- بنز آتگو 2628 (تریلی 14 هزار لیتری تامین آب)
 
 

 
 
 
   
 
محدوده تحت پوشش ایستگاه
  
ایستگاه 17 در خیابان هنگام، پایین تر از میدان الغدیر واقع شده ویك‌ایستگاه تك منظوره(حریق) میباشد. محدوده‌ی عملیاتی آن به شرح زیر می‌باشد:
1- سمت شمال: بزرگراه زین الدین (ادامه‌ی همت) تقاطع بزرگراه امام علی الی تقاطع هنگام وبلوار 35 متری استقلال حدفاصل خ. هنگام وخ. سراج.
2- سمت شرق: خ. سراج حدفاصل بلواراستقلال وبزرگراه وفادارغربی ووفادارتامیدان قنات كوثر، بزرگراه شهیدباقری(45 متری تهرانپارس) حدفاصل میدان قنات كوثروتقاطع رسالت.
3- سمت غرب: بزرگراه امام علی حدفاصل بزرگراه‌های رسالت وزین الدین.
4- سمت جنوب: بزرگراه رسالت حدفاصل بزرگراه‌های باقری وامام علی.
 
محله‌ها(دارای سه محله‌ی مهم می‌باشد)
1- شمیران نو: واقع در جنوب بزرگراه زین الدین نرسیده به هنگام می‌باشد.
2- كوهك: در غرب محله‌ی شمیران نو می‌باشد وازسمت غرب به اتوبان امام علی محدودمی شود.
3- محله‌ی كالاد: درمحدوده‌ی مثلثی شكل سه خیابان هنگام، فرجام وحیدرخانی می‌باشد.
 
خیابانها:
خیابانهای اصلی (شمال به جنوب وبالعكس):
1- خ. نیرو دریایی: بین رسالت ومحله‌ی كوهك.
2- خ. هنگام: بین چهارراه استقلال ومیدان رسالت.
3- خ. حیدر خانی: حدفاصل میدان الغدیر وچهارراه دردشت.
4- خ. دكتر‌ایت: بین فرجام وچهارراه سرسبز.
5- بلوارهای آزادگان وتكاوران: بین تقاطع هنگام تا خ. 20 متری شمال دانشگاه.
6- شهید والائیان: حدفاصل بلوار استقلال و خ. ملك لو.
7- خ. سراج: بین بلوار استقلال و خ. فرجام.
8- بلوار 30 متری اردیبهشت: (كه برروی مسیل واقع شده است.)حد فاصل وفادار غربی و خ. فرجام.
 
خیابانهای اصلی (غرب به شرق و بالعكس):
1- 30 متری اول ودوم: حدفاصل هنگام وسراج.
2- بلواردلاوران: حدفاصل میدان الغدیر و30 متری اردیبهشت وابتدای 196 غربی تا تقاطع باقری.
3- خ. شهید ملك لو: حدفاصل حیدرخانی ووالائیان.
4- خ. فرجام: بین بزرگراه امام علی وتقاطع باقری.
 
خیابانهای فرعی‌های مهم (شمال به جنوب و بالعكس):
1- خ. 20 متری آزادگان: بین خ. فرجام وكوهك.
2- خ. اصلی شمیران نو: واقع در محدوده‌ی شمیران نو.
3- خ. چهل و‌یكم: واقع در محله‌ی كالاد.
4- خیابانهای شهید قزاقی و‌ایزدی پناه: بین وفادار و فرجام.
5- خ. رفیعی (سروش): حد فاصل بلواراستقلال و 30 متری دوم.
 
خیابانهای فرعی‌های مهم (غرب به شرق و بالعكس):
1- شهید ریوندی (شایق): محدوده‌ی شمیران نو.
2- احدزاده: حدفاصل حیدر خانی وباقری.
 
میادین:
1- میدان الغدیر: خ. هنگام تقاطع دلاوران.
2- میدان رسالت: تقاطع بزرگراه رسالت و خ. هنگام.
3- میادین 12، 13، 24، 25، 38، 39، 47، 48، 56، 57، 68، 69، 100، نارمك حد فاصل خ. هنگام و حیدر خانی، شمال بزرگراه رسالت ومحله‌ی كالاد.
4- میدان قنات كوثر: تقاطع وفادار وخ. قنات كوثر.
5- میدان گلستان: بلواراستقلال 16 متری اول گلستان.
 
میدان‌های محلی:
1- میدان ابوذر: شمیران نو خ. شقایق.
2- میدان شمیران نو: خیابان شمیران نو.
3- میدان شهدا: ابتدای ورودی شمیرانات.
 
پاركها و فضای سبز(مراكز فرهنگی، هنری، ورزشی):
1- باغ كوهك: مربوط به شمال محدوده‌ی كوهك جنب شمیران نو وقسمتهای همجوار منطقه‌ی مسكونی شمیران نو.
2- پارك شقایق: شمیران نو خ. نونوار.
3- پارك فردوس: خ. نیرو دریایی.
4- پارك ولیعصر: 20 متری آزادگان.
5- پارك كاظمی: خ. شهید كاظمی.
6- پارك نوفل لوشاتو: 30 متری اول.
7- پارك سراج: شمال خ. سراج خ. رحمتی.
 
مراكز تفریحی و فرهنگی:
1- مجتمع فرهنگی، ورزشی شمیران نو: خ. هنگام خ. نعمت زاده.
2- فرهنگسرای سلامت: ضلع جنوبی پارك نوفل لوشاتو.
 
مكانهای ورزشی:
1- باشگاه ورزشی صدف: جب پست برق الغدیر.
2- باشگاه‌ایران: خ. هنگام بین بهار 2 وبهار 4.
3- مجموعه ورزشی: 30 متری اول روبروی پارك نوفل لوشاتو.
4- باشگاه ورزشی: شمال شهیدوالائیان بالاترازلاله‌ی چهارم.
 
مراكزآموزشی:
1- مدرسه‌ی هجرت: بالاتر ازتقاطع هنگام وتكاوران.
2- آموزشگاه شهید شهسواری: بالاترازسازمان آب خ. معتمدی.
3- مدارس نمین زاده ومحمدباقرصدر: داخل خ. نونوار.
4- مدرسه‌ی موسی ابن جعفر: جنوب شمیران نو خ. افغان.
5- مدرسه‌ی پسرانه‌ی كاظمی ومدرسه‌ی دخترانه‌ی زهرا: خ. هنگام خ. بهار.
6- آموزشگاه شهدای آزادی: بلوارتكاوران خ. نجفی.
7- مدرسه‌ی شهید غیبی: 30 متری اول نرسیده به تكاوران.
8- مجتمع آموزشی شهید مطهری: رسالت بعدازدردشت.
9- مدرسه‌ی ابوعلی سینا: فرجام پایین تر ازمسیل.
10- هنرستان نرگس: فرجام نرسیده به باقری.
11- هنرستان شهید مطهری و مجتمع آموزشی شهید چمران: سراج بالاتراز فرجام.
12- هنرستانهای فجر وكوثر(پسرانه): خ. سراج خ. استوار.
13- مدارس شهید شرافت وكوثر(دخترانه): خ. سراج دانش 1.
14- آموزشگاه وحدت: خ. سراج نبش احمد بیات.
15- آموزشگاه سمیه: خ. سراج خ. صاحب الزمان.
 
اماكن مذهبی و مساجد:
1- مسجد امیرالمومنین: ضلع غربی چهارراه استقلال.
2- مسجد علی ابن ابیطالب: انتهای خ. معتمدی.
3- مسجد ثامن الحجج: ضلع شمالی پارك شقایق.
4- مسجدقمربی‌هاشم: خ. هنگام پایین تر ازسازمان آب.
5- مسجدثامن الائمه: خ. برادران احمدی.
6- مسجد مولای متقیان: ضلع شرقی مجتمع مسكونی بهاران.
7- مسجدمعراج: خ. نیرو دریایی 20 متری گل.
8- مسجدالرسول: ضلع غربی میدان رسالت.
9- مسجد وحدت: بالاترازتقاطع فرجام وحیدرخانی.
10- مسجدامام حسن مجتبی: شمال چهارراه دردشت.
11- مسجدامام حسین: فرجام روبروی بانك صادرات.
12- مسجدجوادالائمه: پایین تراز 35 متری استقلال خ. میرزایی.
13- مسجدحضرت قائم: خ. سروش.
14- مسجدحضرت ابوالفضل: روبروی پمپ گاز.
15- مسجدثارالله: جنب‌ایستگاه 17.
 
پلها:
1- پل دردست ساخت میدان رسالت: واقع در میدان رسالت.
2- پلهای برروی 20 متری اردیبهشت:
(پل دردست ساخت بلواروفاداروزین الدین كه فعلا"نیمه تمام می‌باشد.)
 
ساختمان‌های شهرداری و مراكز تابعه:
1- شهرداری منطقه 4: خ. هنگام نبش خ. طاهر خانی.
2- شهرداری ناحیه‌ی 4: بزرگراه رسالت نبش خ. برادران باقری.
3- ساختمان 2 شهرداری منطقه‌ی 4: بالاتراز4 راه دردشت خ. حیدرخانی.
4- شهرداری ناحیه‌ی 7: خ. سراج جنب پمپ گاز.
5- فروشگاه شهروندومیدان میوه وتره بار: ضلع جنوبی پارك نوفل لوشاتو.
 
بیمارستان‌ها و مراكز درمانی:
1- بیمارستان الغدیر: میدان الغدیر.
2- درمانگاه امام رضا: تقاطع والائیان و20 متری دانشگاه.
3- درمانگاه شبانه روزی شمیران نو: هنگام خ. چهارم غربی.
4- درمانگاه خیریه‌ی تهرانی: غرب پارك نوفل لوشاتو.
5- درمانگاه شهید سمرقندی: نبش 30 متری اردیبهشت.
 
پمپ‌های بنزین گاز:
1- پمپ بنزین رسالت: بزرگراه رسالت بعدازمسیل نرسیده ه بزرگراه باقری.
2- پمپ گاز سراج: خ. سراج روبروی 30 متری دوم.
(نكته: حاشیه‌ی خ. هنگام علی الخصوص محدوده‌ی بالای میدان الغدیر، تعمیرگاه خودرو و فروشگاه‌های لوازم‌یدكی وجود دارد- بیشترین فروشگاه‌های لوازم چوبی و مبلمان حد فاصل هنگام وخ. والائیان وجود دارد.)
 
اماكن مهم:
1- پادگان نظامی نیروی دریایی ارتش: انتهای خ. نیرو دریایی منطقه‌ی كوهك.
2- خانه‌های سازمانی نیروی دریایی: واقع درانتهای خ. نیرو دریایی.
3- پست برق الغدیر: خ. هنگام بالای خ. معتمدی.
4- سازمان آب وفاضلاب: خ. هنگام بین نونوارونعمت زاده.
5- شركت واحداتوبوس رانی تهران وپاركینگ اتوبوس رانی وتعمییرگاه شركت واحد: خ. هنگام پایین ترازمیدان الغدیر.
(لازم به ذكراست پاركینگ اتوبوس‌های شركت واحدازاین محدوده جمع وبه فضای سبز تبدیل شده است.)
6- مركز صنعتی جهان متالیك: جنب بیمارستان الغدیر.
7- كارخانجات اونیورسال(آبسال)وزمزم: خ. دانشكده.
8- مجتمع مسكونی 400 دستگاه شركت واحد(بهاران): بین خ. نیرو دریایی وخ. كاظمی.
9- ساختمان اداره‌ی دارایی واموراقتصادی: بالاترازمیدان رسالت نبش خ. نیرو دریایی.
10- مركزتلفن حكمت شمار: خ.فرجام خ. چهل ویكم.
11- دانشگاه علم وصنعت: بین خیابانهای حیدرخانی، ملك لوو20 متری دانشگاه.
12- وزارت نیرو: تقاطع رسالت وباقری.
13- دفترپست منطقه 16: خ.نیرودریایی نرسیده به رسالت.
14- مركزمخابرات: نبش 30 متری اردیبهشت.
15- مركز مخابرات: باقری 186 غربی.
 
پایانه‌ها:
1- پایانه اتوبوس: اطراف میدان رسالت وابتدای خ. هنگام.
2- پایانه‌ی مینی بوس وتاكسی: ضلع غرب وجنوب میدان رسالت.
(قسمتی ازشركت واحدهم اكنون پایانه‌ی اتوبوسها می‌باشد.)
 
مسیل‌ها:
1- مسیل 30 متری اردیبهشت: حدفاصل وفادار وفرجام.
2- مسیل: ابتدای ملك لو تابزرگراه رسالت.
 
كلانتری‌ها:
1- كلانتری فرجام: خ. فرجام نبش برادران باقری.
2- كلانتری واقع درجنوب میدان الغدیر.
 
ایستگاه‌های همجوار 17 و نحوه‌ی اعزام آنها جهت كمكی:
1- سمت شمال: 54
2- سمت شرق: 57
3- سمت غرب: 23
4- سمت جنوب: 71 و 72 و در برخی موارد باتوجه به موقعیت 19
 
نحوه اعزام:
1- پوشش قسمت شمال محدوده شامل خ. هنگام محدوده‌های شمیران نو و اطراف آن تا حدودبلوار35 متری استقلال (54).
2- قسمت شرق محدوده شامل اتوبان باقری و خ. سراج واطراف آن تا 35 متری استقلال (57).
3- قسمت غرب كه فقط اتوبان امام علی و غرب كوهك می‌باشد(23).
4- قسمت جنوب بزرگراه رسالت تا خ.‌ایت واطراف فرجام دراین محدوده(71).
5- بزرگراه رسالت حدفاصل‌ایت وباقری ومحدوده‌های حوالی فرجام (72) ودربرخی مواردقسمت شرقی‌این محدوده باتوجه به موقعیت (19).
 
نوع بافت شهری و ساختار محدوده:
1- درمحدوده‌ی شمیران نوواطراف آن بافت قدیمی وفرسوده وجوددارد-‌این محدوده دارای معابرباریك وگاها"شیب دارمی باشدودربرخی موارد قابل دسترسی با خودرو نمی باشد.این منطقه مسكونی می‌باشد.
2- درمحدوده‌ی كوهك وجنوب آن نوع بافت قدیمی وجدید می‌باشدكه تا حدودی مناسب می‌باشد.معابرو خیابان‌های آن مناسب و تقریبا" وسیع می‌باشد.این محدوده بدون شیب وهمواراست.
3- محدوده‌های اطراف فرجام وبزرگراه رسالت كه دراین قسمت بیشترمراكزتجاری به چشم می‌خوردوفاقدارتفاعات وشیب می‌باشد.نوع بافت دراین محدوده قدیمی ولی مناسب وگاها"جدیدمی باشد.معابرآن تقریبا"مناسب می‌باشد.
4- محدوده‌های شرق خ. هنگام، دارای بافت نسبتا"مناسب واغلب تجاری می‌باشند.معابروخیابان‌های آنها وسیع ومناسب استودرشمال بلواردلاوران دارای كمی شیب می‌باشد.
به طور كلی‌این محدوده كم شیب بوده و فضای سبزآن كم می‌باشد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد