12/10/2019 - سه شنبه 19 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ایستگاه 71 -شهید مولایی (کرمان)
سرپرست ریاست ایستگاه: عباس قاسمی
سرپرست معاونت ایستگاه: سعید فراهانی
شامل گروه امداد و نجات 12


آدرس: كرمان جنوبی


تلفن: 22514343-22524242


 
آمار خودروهای ایستگاه:
حریق: بنز آتگو دوکابین - بنز آتگو تک کابین - نیسان لوله کشی
نجات: بنز 1124 - نیسان پیکاپ دوکابین - نیسان پیکاپ تک کابین
پشتیبانی: جرثقیل 25 تنی - تریلی ولوو تانکردار 30 هزار لیتری(تامین آب) - لودر(N10 ) - لودر 4400- بیل بکهو - مینی لودر - تریلی کمر شکن- بیل مکانیکی - بنز خاور دستگاه تنفسی- تریلی ولوو(FH12) 
  
      
 
محدوده تحت پوشش ایستگاه

ایستگاه 71 در 20 متری كرمان حد فاصل بزرگراه رسالت وخیابان گلبرگ غربی روبروی خیابان زرین قبایی واقع شده است و ‌یك ‌ایستگاه سه منظوره (حریق / نجات / پشتیبانی) و همچنین دفتر منطقه سه عملیاتی می‌باشد. محدوده‌های حریق و نجات و پشتیبانی به شرح زیر می‌باشد:
 
محدوده‌ی حریق:
سمت شمال: بزرگراه رسالت حد فاصل پل شهید صیاد شیرازی و چهارراه سر سبز - سمت شرق: خ، دكتر‌ایت حد فاصل چهار راه سر سبز و چهار راه تلفنخانه - سمت جنوب: خ، شهید‌ایگه‌ای حد فاصل چهارراه تلفنخانه وتقاطع مسیل باختر و خ، آیت اله مدنی تقاطع سبلان – سمت غرب: خ، سبلان شمالی تقاطع شهید مدنی الی خ، گلبرگ غربی تقاطع استاد حسن بنا و ابتدای بزرگراه صیاد شیرازی تا پل شهید صیاد شیرازی.
 
محدوده‌ی نجات و پشتیبانی:
كل محدوده‌ی منطقه‌ی سه و در صورت نیاز مناطق دیگر را نیز پوشش می‌دهد.
 
محله‌های مهم:
دارای 2 محله مهم می‌باشد:
1-مجیدیه جنوبی: در سمت غرب‌ایستگاه 71 ودر جنوب بزرگراه رسالت الی خیابان گلبرگ غربی (جانبازان)وحد فاصل دو خ. استاد حسن بنا از غرب و20 _متری كرمان از شرق می‌باشد.
2-قسمت غربی محله‌ی نارمك: از غرب میدان هفت حوض، خ. جانبازان، م. هلال احمر، خ. گلستان – ازجنوب: خ.ایگه‌ای – ازشرق: خ.دكتر‌ایت می‌باشند.
 
بزرگراه‌های مهم محدوده:
1-سمت شمال: بزرگراه رسالت، حدفاصل پل صیادشیرازی و چهارراه سرسبز.
2-سمت غرب: بزرگراه صیاد شیرازی از ابتدای میدان سبلان تا پل صیاد شیرازی.
 
خیابانهای اصلی داخل محدوده:
1-جانبازان (گلبرگ غربی): غرب به شرق و بالعكس، حد فاصل میدان سبلان(انتهای
شهیدقدوسی)وغرب میدان هفت حوض.
2-آیت اله مدنی(نظام آباد): شمال به جنوب و بالعكس، حدفاصل میدان رسالت وچهار
راه تقاطع سبلان وسبلان شمالی.
3-گلستان، میدان هلال احمرتاخ.ایگه‌ای
4-استاد حسن بنا (جنوبی): ازچهارراه مجیدیه تا میدان سبلان.
 
فرعی‌های مهم:
جهت سهولت در كار محدوده را از مسیل به دو قسمت غربی وشرقی تقسیم می‌كنیم:
 
1-غرب مسیل:
خ، كرمان حدفاصل بزرگراه رسالت وخ، عباسی.
خیابانهای16متری اول(شهید همایی)و16متری دوم(اثنی عشری)بین بزرگراه رسالت وجانبازان.
(فرعیهای ذكر شده‌ی بالا شمال به جنوب و بالعكس می‌باشند.)
خ، لشگر(علی اصغر حیدری): تقاطع مدنی الی گلبرگ غربی.
خ، طاووسی (میر فتاحی): تقاطع‌ایت اله مدنی (نظام آباد)الی تقاطع خ، لشگر.
خ، حاجی پور (سازمان آب): بزرگراه رسالت الی مسیل باختر.
 
2- شرق مسیل:
 خ، سمنگان وعلی بختیاری(سامان): حد فاصل بزرگراه رسالت وخ، شهید‌ایگهای.
خ، شیرمرد(شهید سهیلیان): حد فاصل خ، گلستان تا خ، ایگهای.
خ، برادران صادقی(مهرگان): حد فاصل رضوان غربی وخ، ایگه‌ای.
 
میادین:
 1- میدان هفت حوض: در شرق محدوده ودر خیابان دكتر‌ایت.
2- میدان رسالت: در شمال محدوده، تقاطع بزرگراه رسالت وخ، ‌ایت اله مدنی.
3-میدان هلال احمر: تقاطع جانبازان وگلستان.
4-میادین نارمك: واقع در حد فاصل رسالت و خ، ایگه‌ای (به ترتیب شماره)
49-50-51-52-53-54-55-بین دكتر‌ایت وخ، مهرگان.
58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-بین خ، مهرگان وخ، سامان.
70-71-72-73-74-75-76-77-بین خ، سامان وخ، سمنگان.
78-79-80-81-82-83-84-سمت غرب خیابان سمنگان.
87-88-89-90-91-92-93-94-95-بین خ، شیرمرد وخ، گلستان.
91: ضلع شرقی تقاطع جانبازان وشهید مدنی. 96: خ، گلستان، خ، سولماز.
97-98: بالاتر از خ، جانبازان، بین‌ایت اله مدنی ومسیل ابراهیم آباد.
میدان حوض شهر: مجیدیه جنوبی، بین شهید همایی واستاد حسن بنا، خ، رستگار
 
پاركها و فضای سبز(مراكز فرهنگی، هنری، ورزشی):
پارك فدك: خ، فدك، بین نظام آباد و خ، گلستان، شامل مجموعه‌های زیر میباشد:
فرهنگسرای خانواده-خانه‌ی ورزش-خانه‌ی فرهنگ- كانون پرورش فكری كودكان ونوجوانان –سالن سینما.
پارك كرمان: خ، 20متری كرمان شامل، مركزفرهنگی خانه‌ی فرهنگ جهان تربیت
پاركهای اقاقیاومیناوپارك شهر بازی شایان: لاین غرب به شرق رسالت.
 
(معمولا فرهنگسراها دارای سینما می‌باشند)
 
مراكز ورزشی و استادیومها:
باشگای دولت آبادی: انتهای خ، شادكی.
باشگاه و خانه‌ی فرهنگ ارامنه: مجموعه ورزشی شهیدرجایی نبش خ، اثنی عشری(16متری دوم).
انجمن فرهنگی ورزشی ارامنه: خ، جانبازان غربی، نبش شهیداكبری.
مجموعه ورزشی خوگزی: خ، گلبرگ غربی خ، صفایی، نبش دارایی.
باشگاه شاهین: پایین ترازپارك فدك، نبش گلستان.
مركزفرهنگی كانون پرورش فكری كودكان: بزرگراه رسالت، نبش كرمان جنوبی.
باشگاه مقاومت: تقاطع جانبازان وآیت اله مدنی.
 
مراكزآموزشی:
هنرستان كارآموز: خ، سمنگان، روبروی شهیدرحیمی.
آموزشگاه سجاد: خ، سمنگان روبروی جویبار.
مدرسه‌ی‌هاجر: خ، گلستان، خ، غیاثی پور، نبش كوچه‌ی اول.
آموزشگاه فیض: خ، غیاثی پور، نبش آرش.
مراكز آموزشی 17 شهریور و 13آبان: خ، گلستان، نبش صالحی.
كانونهای خوشنویسان ویاسر: خ، گلستان، بالاترازمسیل باختر.
آموزشگاه ابوریحان: پایین ترازپارك فدك.
مركزآموزشی شهیدبهشتی: ضلع جنوب پارك فدك خ، امامی.
مركزآموزشی هدایت: بالاتر از پارك فدك، خ، بیات.
آموزشگاه غنچه: بزرگراه رسالت، جنب پمپ بنزین.
آموزشگاه خدیجه: خ، كرمان، خ، صافی.
آموزشگاه‌های ارارات وفاطمیه: مجیدیه جنوبی، خ، اثنی عشری.
آموزشگاه‌های نورانی وشانت: خ، گلبرگ غربی، خ، رحمتی.
آموزشگاه مهدیه: خ، استادحسن بنا، خ، حسینی.
آموزشگاه‌های ندای حق، راه حق، میثم: خ، استادحسن بنا.
 
پلها:
1- پلهای دردست ساخت میدان رسا لت.
2- پلهای شهید صیاد شیرازی.
3- پلهای تقاطع امام علی زیر گذر مسیل باختر، یك طرفه از شمال به جنوب.
4- پل تقاطع جانبازان و مسیل باختر.
 
ساختمانهای شهرداری و مراكز تابعه:
1- ساختمان شهرداری منطقه‌ی 8: ضلع غربی میدان هفت حوض.
2- معاونت فنی شهرداری: خ، گلبرگ غربی، بعداز كرمان به سمت شرق.
3- بازارمیوه وتره بار: كرمان جنوبی پایین تراز گلبرگ غربی.
4- ساختمان تابعه شهراری منطقه 8: خ، آیت اله مدنی، بالاتر ازخ، عباسی.
5- پاركینگ شهرداری: خ، گلبرگ غربی، نبش عادل زاده.
6-شهرداری ناحیه 3: خ، همایی(16متری اول)نبش‌یكم.
 
اماكن مهم:
1-سازمان آب وفاضلاب: بزرگراه رسالت، نبش خ، حاجی پور.
2-سازمان مهندسی وعمران شهر تهران: خ، كرمان نرسیده به گلبرگ غربی.
3-ساختمان كانون پرورش فكری كودكان: بزرگراه رسالت، جنب پمپ بنزین.
4- گورستان ارامنه گریگور مقدس: خ، اثنی عشری، خ، رویان.
 
كلانتری:
هفت حوض نارمك، ضلع شمال غربی میدان هفت حوض.
 
پمپ بنزین:
بزرگراه رسالت، غرب به شرق بعد از كرمان.
 
مسیلها:
مسیل ابراهیم آباد، شمال به جنوب حد فاصل بزرگراه رسالت ومسیل باختر.
مسیل باختر، ابتدای خروجی صیاد شیرازی، پایین تر از سازمان آب تا تقاطع مسیل ابراهیم آباد (این مسیل غرب به شرق می‌باشد)
 
مراكز درمانی:
درمانگاه نبوت: خ، گلبرگ غربی، بعد از میدان هلال احمر.
مركز بهداشتی و درمانی سمنگان: میدان 73 نارمك.
مركز درمانی جانبازان: شمال پارك فدك.
درمانگاه نارمك: خ، ‌ایگه‌ای بعد از چهارراه تلفنخانه.
درمانگاه حضرت فاطمه: میدان 97 نارمك.
مركز درمانی رقیه: خ‌ایت اله مدنی نبش خ، عبدیلی.
 
پایانه‌ها:
پایانه‌ی اتوبوس و تاكسی و دفتر منطقه‌ای شركت واحد: جنوب میدان رسالت.
 
امكن مذهبی و مساجد:
 
1- مسجد النبی: ضلع غربی میدان هفت حوض.
2- مسجد جامع نارمك: خیابان سمنگان.
3- مسجد الحسین: میدان 87 نارمك.
4- مسجد سید الشهداء: خیابان گلستان.
5- مسجد امام جعفر صادق: خ، گلستان، خ چوركچی.
6- مسجد سیدالشهداء: خ كرمان، خ شادكی.
7- مسجد امام حسین: جنب مسیل ابراهیم آباد، خ تقی‌یی.
8- مسجد امام سجاد: پائین مسیل باختر، خ سجاد.
9- مسجد سجاد: خیابان سازمان آب.
10- مسجد الرسول: خیابان استاد حسن بنا (جنوبی).
11- مسجد صاحب الزمان: خیابان لشگر.
12- مساجد حضرت ابوالفضل: ابتدا وانتهای خ شهید حسنی.
13- مسجد نورالمهدی: خ، گلبرگ غربی روبروی خ، اثنی عشری.
14- مسجد قائم: بالاتر از چهارراه سبلان.
 
چهارراه‌ها:
1- چهاراه سرسبز: تقاطع رسالت و‌ایت.
2- چهارراه گلبرگ: تقاطع گلبرگ غربی و‌ایت اله مدنی.
3- چهارراه كرمان: خ، كرمان تقاطع گلبرگ.
4-چهارراه مجیدیه: تقاطع استاد حسن بنا و بزرگراه رسالت.
5- چهارراه نظام آباد: تقاطع سبلان وآیت الله مدنی.
6- چهارراه باشگاه: تقاطع مسیل باخترومدنی.
7- چهارراه تلفنخانه: تقاطع‌ایگه‌ای وآیت.
 
ایستگاه‌های مترو:
1- مترو سبلان: تقاطع سبلان.
2- مترو نظام آباد: تقاطع نظام آباد و عباسی.
3- مترو گلبرگ: تقاطع مدنی و گلبرگ.
4- مترو سرسبز: چهارراه سرسبز.
(محدوده‌ی‌ایستگاه 71 بیشترین‌ایستگاه مترو وجود دارد. )
 
موقعیت و نوع بافت محدوده‌ی 71:
ایستگاه 71 با‌ ایستگاه‌های زیر همجوار است:
1- سمت شمال: 17 و 23
2- سمت شرق: 72
3- سمت غرب: 73
4- سمت جنوب: 31
ایستگاه 71 دارای محدوده‌ای تقریبا" بدون شیب و هموار میباشد. دراین محدوده مناطق مسكونی بیشترین پوشش را دارد. میانگین طبقات ساختمانی بین دو تا سه طبقه می‌باشد. اطراف میدان هفت حوض اماكن تجاری و فروشگاه‌های پوشاك بسیار دیده می‌شود. جهت تعیین نوع بافت محدوده را از مسیل ابراهیم آباد به دو قسمت تقسیم می‌كنیم:
1-غرب مسیل: مجیدیه جنوبی و اطراف آن دارای بافت مناسب اما بامدت ساخت بالاوگاها" جدید می‌باشد.
جنوب گلبرگ ومحدوده‌ی نظام آباد دارای بافت قدیمی ومعبرهای باریك می‌باشد.
2- شرق مسیل: دارای بافتی نسبتا" جدید ومناسب و آپارتمانی همراه با میادین منظم نارمك میباشد.
 
نوع اعزام نیروهای كمكی:
1- پوشش سمت شمال: حوالی میدان رسالت (17) وبزرگراه رسالت تاصیادشیرازی (23).
2- پوشش سمت شرق: اطراف میدان هفت حوض ونارمك (72).
3- پوشش قسمت جنوب: تاحوالی خ. لشگر ومحله‌های جنوبی (31).
4- غرب محدوده: حوالی میدان سبلان(73).

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد